Translate

Before you lies the information leaflet of the Dutch foundation of smurf collectors. We have supporters in Holland, Belgium, Germany, Great-Britain and everywhere the mailman comes.

What can the foundation do for you?

Four times a year we send you a newsletter, in Dutch, but the most important information will be translated in English. And if you wish we can translate more for you. In the newsletter you will find information about new smurfs, smurfing events, letters and free advertising.

A couple of times a year we organise meetings, where you can swap or sell your doubles and buy what you need of smurfy things. These meetings are usually held in De Meern near Utrecht and Wagenberg or other locations.

Every year they still release new Smurfs! There are more than 800 different models now! And more smurf-merchandising than you can imagine. It is possible to order the newest smurfs through the foundation  and more often than not we have extra offers on special smurfs…

There are over 1500 smurf enthousiast in Holland and Belgium, we meet them at fairs and fleamarkets. Out of those almost 400  support our foundation, mostly grown-ups, from all parts of the world. The newsletter is due to appear every third month en we love it when the readers write us their stories and send us advertisements (free advertising for our supporters, due to regulations on postage it is not allowed to put prices in your ads) and smurfy clippings.

How to become a supporter:

The donation is € 15,00 a year, if you live outside Holland!. You can send the money to our bankaccount: IBAN: NL93INGB0002803683…..BIC: INGBNL2A     Stichting van smurfenverzamelaars, Rozenburg.

Please state that you are a new supporter with full name and address. We can also arrange for you to pay your donation at one of our meetings.

If you want to be a supporter for another year, pay before the 31st of january of the new year.

Please visit our website for any breaking news and pictures taken at our meetings

www.stichtingvansmurfenverzamelaars.nl

De Stichting van Smurfenverzamelaars
organiseert in samenwerking met anderen
vier smurfenbeurzen per jaar;

Zondag 12 maart 2023 café “Bij Bas”
Dorpsstraat 26 in Wagenberg
10.30 tot 15.30 uur

Zaterdag 13 mei 2023 “Happy smurf fair”
De Molenhut, Hulselsedijk 32 in Reusel
10.00 tot 14.00 uur

Zondag 25 juni 2023 “Blue Dwarfs Smurf fair”(5e editie!)
Energieweg 15-Z in Leerdam
10.30 tot 15.30 uur

Zondag 19 november 2023 in De Schalm,
Oranjelaan 10, De Meern bij Utrecht
10.30 tot 15.30 uur

Beste smurfenverzamelaars,
Het jaar 2020 is voorbij. Ik hoop dat u dit jaar gezond doorgekomen bent. Helaas maak ik me zorgen over een gezonde toekomst van onze stichting. Het is namelijk erg jammer, dat het aantal donateurs van onze stichting de laatste jaren flink terugloopt. In de afgelopen 5 jaren hebben we ruim 100 donateurs uitgeschreven. Deze mensen doneren niet meer, zodat wij genoodzaakt zijn om hen geen krantjes meer toe te zenden. Slechts een enkeling meldt zich netjes af. In 2019 en 2020 gaat het alleen al om een 40-tal donateurs. In 2019 zijn deze mensen nog persoonlijk benaderd met een aparte brief, maar daarop heeft slechts 1 persoon gereageerd en zich opnieuw aangemeld. Zo is het aantal donateurs gezakt van ongeveer 330 naar 220. De kosten voor het laten vervaardigen van de krantjes en de verzendkosten binnen Nederland blijven gelijk, maar doordat er minder donateurs zijn, gaan de gemiddelde kosten per persoon omhoog. Voor onze buitenlandse donateurs geldt dit nog sterker, doordat de verzendkosten naar het buitenland veel hoger zijn. Het komend jaar gaan de portokosten zelfs weer omhoog. Dit betekent, dat de jaarlijkse kosten voor de krantjes maar net kunnen worden betaald uit de donaties. Mogelijk moeten we hierdoor in de toekomst een hogere donatie vragen, want er zijn echter nog meerdere kosten voor onze stichting. Kosten voor promotie, zaalhuur, hosting, ING-bank, kantoormiddelen en bestuurskosten. Gelukkig kunnen deze kosten deels opgevangen worden door de verkoop van de nieuwste smurfen. Echter, de verkoop via onze stichting loopt ook behoorlijk terug. Blijkbaar schaffen steeds meer van onze donateurs hun smurfen elders aan. Dat is ieders goed recht natuurlijk, maar de verzwakt onze financiële situatie. Mochten de bovengenoemde trends zich voortzetten, dan is het mogelijk, dat we in de toekomst geen krantjes “Smurf” meer kunnen uitgeven. Het is zelfs mogelijk, dat we de stichting zullen moeten opheffen. Dat zal vrijwel zeker het geval zijn indien we, net als de laatste tijd, jaarlijks zo’n 20-tal donateurs moeten missen. Ik vind, dat we dat, indien mogelijk, moeten voorkomen! Geen vrolijk bericht in deze toch al minder leuke tijd, maar gelukkig heeft de stichting wel enige financiële reserve, zodat we vooralsnog nog even kunnen doorgaan. Maar onze toekomst is best onzeker geworden. Mogelijk kent u verzamelaars, die nog geen donateur zijn, of dat het verleden waren en hen attent maken op onze stichting. Gelukkig zijn er ook mensen, die onze stichting een warm hart toe dragen. Een van onze Belgische donateurs heeft, naast zijn donatie van €15,00, ons gesteund met een extra gift van maar liefst € 50,00. Een vreselijk gul en welkom gebaar. Dank daarvoor !Om onze stichting beter te kunnen promoten, zijn wij nog steeds op zoek naar mensen, die ons bestuur kunnen versterken. Na het afscheid van Jacqueline missen we iemand die onze PR kan verzorgen. Dit heb ik al diverse malen gemeld, maar op deze oproep heb ik helaas nog steeds geen reactie gekregen. Het bestuur bestaat nu uit drie leden. Voor mijzelf geldt, dat ik binnen enkele jaren mijn bestuursfunctie zal gaan neerleggen. Dan ontstaat er ook de vacature voor voorzitter en penningmeester. Het is niet ondenkbaar, dat ook Jacques en Roelof dat ook binnen een aantal jaren zullen doen. Het tijdig vinden van enthousiaste mensen voor het bestuur is dus aan de orde. Dit zelfde probleem deed zich zo’n 10 jaar geleden ook al voor, toen Ruud Deelman wilde gaan stoppen. Ook hij is jaren bezig geweest om een vervanger te vinden. Uit eindelijk heeft ondergetekende zijn taken overgenomen, omdat ik een opheffing van onze leuke smurfenstichting niet wilde laten gebeuren. Dus, heeft u tijd en zin ? Is een bestuursfunctie iets voor u ? U bent van harte welkom. Bert Kooijman