Beste smurfenverzamelaars,
Het jaar 2020 is voorbij. Ik hoop dat u dit jaar gezond doorgekomen bent. Helaas maak ik me zorgen over een gezonde toekomst van onze stichting. Het is namelijk erg jammer, dat het aantal donateurs van onze stichting de laatste jaren flink terugloopt. In de afgelopen 5 jaren hebben we ruim 100 donateurs uitgeschreven. Deze mensen doneren niet meer, zodat wij genoodzaakt zijn om hen geen krantjes meer toe te zenden. Slechts een enkeling meldt zich netjes af. In 2019 en 2020 gaat het alleen al om een 40-tal donateurs. In 2019 zijn deze mensen nog persoonlijk benaderd met een aparte brief, maar daarop heeft slechts 1 persoon gereageerd en zich opnieuw aangemeld. Zo is het aantal donateurs gezakt van ongeveer 330 naar 220. De kosten voor het laten vervaardigen van de krantjes en de verzendkosten binnen Nederland blijven gelijk, maar doordat er minder donateurs zijn, gaan de gemiddelde kosten per persoon omhoog. Voor onze buitenlandse donateurs geldt dit nog sterker, doordat de verzendkosten naar het buitenland veel hoger zijn. Het komend jaar gaan de portokosten zelfs weer omhoog. Dit betekent, dat de jaarlijkse kosten voor de krantjes maar net kunnen worden betaald uit de donaties. Mogelijk moeten we hierdoor in de toekomst een hogere donatie vragen, want er zijn echter nog meerdere kosten voor onze stichting. Kosten voor promotie, zaalhuur, hosting, ING-bank, kantoormiddelen en bestuurskosten. Gelukkig kunnen deze kosten deels opgevangen worden door de verkoop van de nieuwste smurfen. Echter, de verkoop via onze stichting loopt ook behoorlijk terug. Blijkbaar schaffen steeds meer van onze donateurs hun smurfen elders aan. Dat is ieders goed recht natuurlijk, maar de verzwakt onze financiële situatie. Mochten de bovengenoemde trends zich voortzetten, dan is het mogelijk, dat we in de toekomst geen krantjes “Smurf” meer kunnen uitgeven. Het is zelfs mogelijk, dat we de stichting zullen moeten opheffen. Dat zal vrijwel zeker het geval zijn indien we, net als de laatste tijd, jaarlijks zo’n 20-tal donateurs moeten missen. Ik vind, dat we dat, indien mogelijk, moeten voorkomen! Geen vrolijk bericht in deze toch al minder leuke tijd, maar gelukkig heeft de stichting wel enige financiële reserve, zodat we vooralsnog nog even kunnen doorgaan. Maar onze toekomst is best onzeker geworden. Mogelijk kent u verzamelaars, die nog geen donateur zijn, of dat het verleden waren en hen attent maken op onze stichting. Gelukkig zijn er ook mensen, die onze stichting een warm hart toe dragen. Een van onze Belgische donateurs heeft, naast zijn donatie van €15,00, ons gesteund met een extra gift van maar liefst € 50,00. Een vreselijk gul en welkom gebaar. Dank daarvoor !Om onze stichting beter te kunnen promoten, zijn wij nog steeds op zoek naar mensen, die ons bestuur kunnen versterken. Na het afscheid van Jacqueline missen we iemand die onze PR kan verzorgen. Dit heb ik al diverse malen gemeld, maar op deze oproep heb ik helaas nog steeds geen reactie gekregen. Het bestuur bestaat nu uit drie leden. Voor mijzelf geldt, dat ik binnen enkele jaren mijn bestuursfunctie zal gaan neerleggen. Dan ontstaat er ook de vacature voor voorzitter en penningmeester. Het is niet ondenkbaar, dat ook Jacques en Roelof dat ook binnen een aantal jaren zullen doen. Het tijdig vinden van enthousiaste mensen voor het bestuur is dus aan de orde. Dit zelfde probleem deed zich zo’n 10 jaar geleden ook al voor, toen Ruud Deelman wilde gaan stoppen. Ook hij is jaren bezig geweest om een vervanger te vinden. Uit eindelijk heeft ondergetekende zijn taken overgenomen, omdat ik een opheffing van onze leuke smurfenstichting niet wilde laten gebeuren. Dus, heeft u tijd en zin ? Is een bestuursfunctie iets voor u ? U bent van harte welkom. Bert Kooijman

Als je wilt kun je de url opslaan. Bookmark de link.